Norsk Bibliotekforening avd. Sør-Trøndelag utlyser stipend til faglig utvikling på kr. 5000,-

Alle personlige medlemmer av NBF avd. Sør-Trøndelag kan søke. Stipendet skal anvendes til bibliotekfaglige formål, for eksempel studietur, konferanse e.l. som arrangeres i løpet av høsten 2013 eller våren 2014. Stipendet kan deles på flere.

Søknaden skal være kort og inneholde formålsbeskrivelse med dokumentasjon samt budsjett.

Det skal enten sendes en skriftlig rapport fra aktiviteten til styret av NBF avd. Sør-Trøndelag, eller holdes en muntlig presentasjon av aktiviteten på et medlemsmøte. Rapport eller avtale om muntlig presentasjon må være på plass innen to måneder etter at aktiviteten er gjennomført. Rapporten/presentasjonen vil publiseres på NBF avd. Sør-Trøndelags nettsider.

Søknadsfrist: 14. mai 2013

Søknad sendes vår kasserer Marit Balstad. Vinner(e) av stipendet vil annonseres på medlemsmøtet i NBF avd. Sør-Trøndelag 15. mai!

Innmelding i NBF gjør du enkelt her!

Tidligere vinnere:

2010  Idea Store, London – Gruppe fra Trondheim folkebibliotek

2011 Kapittel-festivalen, Stavanger – Gruppe fra Trondheim folkebibliotek

2012 IFLA, VIKO-paper – 2  bibliotekarer fra NTNU Universitetsbiblioteket