Arkiv: Nyhet

Høringsuttalelse til høring om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018

Norsk bibliotekforening, avdeling Sør-Trøndelag (NBF Sør-Trøndelag) viser til høringsbrev  av 03.04. 2014 om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018. Høringsutkastet har en åpen lettlest form som inviterer til innspill. Vi savnet likevel et fakta- og statistikkgrunnlag som bakgrunn for presentasjonen og spørsmålene som ble stilt, noe kunne komme med som vedlegg i endelig plan. Ønsket om … Fortsett å lese Høringsuttalelse til høring om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018

Velkommen til NBF Sør-Trøndelags sommermøte 10. juni 2014!

Årets medlemsmøte før sommeren er en Biblioteksturné som vi håper vil skape inspirasjon, kunnskap og interesse for forskjellige typer bibliotek her i Sør-Trøndelag. Denne gangen har vi lagt vekt på å besøke bibliotek som ligger i nær tilknytning til hverandre stedsmessig, de er nyetablerte eller har nettopp gjennomgått en radikal endring. Vi håper at så … Fortsett å lese Velkommen til NBF Sør-Trøndelags sommermøte 10. juni 2014!

PRESSEMELDING

NBF avd Sør-Trøndelag deler onsdag 26. mars 2014 ut Bibliotekprisen for Sør-Trøndelag 2013 til pensjonist Solveig Claussen, Orkdal folkebibliotek. Vi gratulerer! Norsk Bibliotekforening avd Sør-Trøndelag deler hvert annet år ut en pris til et bibliotek, en person eller organisasjon/institusjon i Sør-Trøndelag. Prisen skal være et sterkt uttrykk for anerkjennelse av  fremragende bibliotekinnsats til beste for … Fortsett å lese PRESSEMELDING

Nytt og spennende Bibliotek for medisin og helse

Mandag 9. desember 2013 åpnet Bibliotek for medisin og helse i Kunnskapssenteret på St. Olavs hospital. Det nye biblioteket er et samarbeid mellom Høgskolen i Sør-Trøndelags bibliotek ved Avdeling for sykepleierutdanning og NTNU UB Medisinsk bibliotek. Dermed har studenter og ansatte ved HiST, NTNU og St. Olavs hospital fått et tilbud som omfatter hele medisin- og … Fortsett å lese Nytt og spennende Bibliotek for medisin og helse

Stipend til det 74. norske bibliotekmøte er tildelt i Sør-Trøndelag

Vi har gleden av å støtte Gunhild Riiber, biblioteksjef i Frøya kommune, med et stipend til konferanseavgift for Det 74. norske Bibliotekmøte i Trondheim. Gratulerer! Gunhild vil senere skrive om konferansen på vår blogg. Dette vil også bli publisert på vår hjemmeside, Facebook og twitter.

Brev til politikerne i Malvik kommune: Ta bibliotek på alvor! – skal kunnskapstilgangen via bibliotek i Malvik halveres?

I dag er det for de aller fleste en selvfølge at vi har bibliotek åpne for alle og at tjenestene er gratis. Vi ber derfor alle og enhver støtte sitt nærbibliotek og skolebibliotek, og ber politikerne ta  kulturpolitikken som en utviklingspolitikk på alvor! At bibliotek ikke er det som blir prioritert høyest i kommune-Norge er … Fortsett å lese Brev til politikerne i Malvik kommune: Ta bibliotek på alvor! – skal kunnskapstilgangen via bibliotek i Malvik halveres?

Utlysning av Bibliotekprisen for Sør-Trøndelag 2013

Det er på tide: Norsk Bibliotekforening Sør-Trøndelag deler hvert annet år ut en pris til et bibliotek, en person eller organisasjon/institusjon i Sør-Trøndelag. Prisen skal være et sterkt uttrykk for anerkjennelse av fremragende bibliotekinnsats til beste for hele samfunnet og for berørte brukere især. Fra deg ønsker vi forslag til mottakere av prisen for 2013 … Fortsett å lese Utlysning av Bibliotekprisen for Sør-Trøndelag 2013

Norsk Bibliotekforening avdeling Sør-Trøndelag utlyser stipend til Bibliotekmøtet 2014!

Alle personlige medlemmer av NBF avd. Sør-Trøndelag kan søke. Stipendet dekker hele konferanseavgiften for én deltaker på Det 74. norske bibliotekmøte som går av stabelen i vårt fylke, nærmere bestemt Trondheim, i mars 2014 (reise/opphold må vinner dekke selv). Les mer om konferansen. Søknaden skal være kort og fortelle hvorfor akkurat du fortjener dette stipendet. … Fortsett å lese Norsk Bibliotekforening avdeling Sør-Trøndelag utlyser stipend til Bibliotekmøtet 2014!

«All makt til bokbloggerne?» – torsdag 24. oktober 2013, kl.19.30, Trondheim folkebibliotek

NBF Sør-Trøndelag arrangerte denne debatten sammen med Trondheim folkebibliotek og Trondheim Litteraturfest. Arrangementet var et av mange rundt om i landet som markerte NBF sitt 100 års jubileum. Rundt 45 stykker møtte opp i bibliotekets lokaler i 2. etasje denne litt regntunge høstkvelden. NBF ST ønsket å sette fokus på fenomenet bokblogging. Bokbloggerne begynner å … Fortsett å lese «All makt til bokbloggerne?» – torsdag 24. oktober 2013, kl.19.30, Trondheim folkebibliotek