Arkiv: Politikk

Høringsuttalelse til høring om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018

Norsk bibliotekforening, avdeling Sør-Trøndelag (NBF Sør-Trøndelag) viser til høringsbrev  av 03.04. 2014 om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018. Høringsutkastet har en åpen lettlest form som inviterer til innspill. Vi savnet likevel et fakta- og statistikkgrunnlag som bakgrunn for presentasjonen og spørsmålene som ble stilt, noe kunne komme med som vedlegg i endelig plan. Ønsket om … Fortsett å lese Høringsuttalelse til høring om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018

Brev til politikerne i Malvik kommune: Ta bibliotek på alvor! – skal kunnskapstilgangen via bibliotek i Malvik halveres?

I dag er det for de aller fleste en selvfølge at vi har bibliotek åpne for alle og at tjenestene er gratis. Vi ber derfor alle og enhver støtte sitt nærbibliotek og skolebibliotek, og ber politikerne ta  kulturpolitikken som en utviklingspolitikk på alvor! At bibliotek ikke er det som blir prioritert høyest i kommune-Norge er … Fortsett å lese Brev til politikerne i Malvik kommune: Ta bibliotek på alvor! – skal kunnskapstilgangen via bibliotek i Malvik halveres?